adibus Planlegging

Planleggingsverktøyet er en del av Adibus Live-plattformen, og omtales som Adibus Daily   

adibus Daily kan integreres med et større planleggingsverktøy som Hastus eller Trapeze. Adibus Daily er hovedsakelig fokusert på dynamiske data – mens statiske data importeres fra planleggingssystemet.  

Hovedfunksjonene til Adibus Daily er som følger:  

  • Vaktplanlegging   
  • Medarbeiderallokering  
  • Kjøretøyallokering   
  • Dagsplan  
  • Sjåførens App 

adibus Daily

Vaktplanlegging  

Er et verktøy for en operatør for å sette sammen skift/turnus basert på ruteplaner – og koble kjøretøy til de forskjellige rutene.  

 

Medarbeiderallokering 

Er et verktøy for å koble sjåfører til turnusen (skift) – og samtidig holde oversikt over hver sjåførs tidsplan, hviletid, ferier og fridager. En dagsplan genereres og publiseres i sjåførappen – for å holde sjåføren oppdatert på hvilke ruter og kjøretøy som skal kjøres den dagen. Dynamiske endringer kan oppdateres i medarbeiderallokerings modulen – i tilfelle en sjåfør blir syk. Sjåfører i samme skift kan bytte vakt internt i appen – uten å varsle kontrollsenteret – ettersom data oppdateres i sanntid. 

 

Kjøretøyallokering 

Er et verktøy for operatøren for å koble kjøretøy til de forskjellige rutene. Operatøren kan erstatte kjøretøy on the fly - hvis det planlagte kjøretøyet ikke kan benyttes. (Der oppdages feil under klargjøring) Kjøretøyerstatninger publiseres i sanntid, så i sjåførappen vil sjåføren bli oppdatert på hvilket kjøretøy han skal kjøre.   

 

Dagsplan/Sjåførapp

Er en app som viser sjåførenes dagsplan på telefonen (kalendermodus) – som viser hvilke ruter han skal kjøre til hvilket tidspunkt og hvilket kjøretøy. Alltid oppdatert i sanntid.   

Lukk

Les mer...

Andre planleggingsfunksjoner

 

Ruteplanlegging og kjøretøyplanlegging kan planlegges basert på historiske passasjerdata lagret i Adibus Live.

 

Planlegging av drivstoffinnkjøp kan planlegges basert på historiske data fra bussenes drivstofforbruk. Planlegging av lading kan også være basert på historiske data om strømforbruk, i kombinasjon med neste dags tidsplan og gjeldende SOC for kjøretøyet.

 

Planlegging av når kjøretøy skal ha service.   

 

Lukk

Les mer...