adibus Operation

Er den daglige – 24/7/365 – drift av trikk, tog og buss flåte til en operatør

 

Den daglige driften utøves på Adibus Live-plattformen – der hoved-MMI er Live-kartet hvor alle operatørens busser, tog og trikker vises i sanntid.

 

Bussene, trikkene og togene vises i forskjellige farger – grønn, gul og rød, som indikerer om kjøretøyet er i rute, forsinket eller foran skjema.

 

 

Operatøren kan enkelt få et sanntidsbilde av et kjøretøy ved å klikke på kjøretøyet på kartet – og deretter vise:

  • Linje, rute og status   
  • Liste over besøkte stopp med tidsstempel – og ETA over neste/gjenværende stopp  
  • Tidsavvik, hvis bak/forut for skjema i sekunder/minutter  
  • Hastighet og heading  
  • Drivstoff eller effekt forbruk   
  • Antall passasjerer i sanntid – og passasjerlast i forhold til maksimalt tillatte passasjerer   

     

Alarm Håndtering

Det er flere parametere som automatisk overvåkes for å utløse alarmer, og manuell alarm utløst av sjåføren.  

 

Nødalarm

Føreren kan initiere en nødalarm ved å trykke på en knapp i nærheten av sjåføren. Dette vil generere en hørbar alarm ved adibus Live kontrollsenter, og også initiere en live videostrøm fra bussen, toget eller trikken med toveis lyd – slik at operatøren kan se og høre hendelsen og kan kommunisere med sjåføren over VoIP-forbindelsen. Videoopptakene fra hendelsen vil inneholde video 5-10 sekunder før alarmen ble utløst – for å se opptakten til hendelsen. Andre parametere for å utløse alarmen kan være en plutselig de akselerasjon (50-0) på et sekund.     

 

Smart El.bus-drift

adibus Live overvåker SOC til alle elektrisk kjøretøy – og initierer et varsel til sjåføren og operatøren når det er åpenbart at bussen ikke kan fullføre turen. Operatøren kan deretter planlegge et erstatningskjøretøy og avtale erstatningspunkt med sjåføren.   

 

Tilpassede alarmer

Operatøren kan tilpasse hvilke parametere som overvåkes i bussen, toget eller trikken der skal utløse en alarm/varsel. Dette kan variere fra telemetri som kommer fra bussen – eller hendelser der ønskes overvåket. (Eks plutselig deakselerasjon).   

 

 

Lukk

Les mer...

Andre operasjonelle funksjoner

adibus Call – Taleanrop (VoIP) mellom operasjonssentral og sjåfør. Samtalen initieres alltid av operatøren – men kan forespørres av sjåføren.

 

Manuell overstyring av f.eks. destinasjonsskilt for kjøretøy – manuell på- og avlogging av kjøretøy, ordne erstatningskjøretøyer.

 

Historiske data fra hvert kjøretøy lagres i 3 år.

 

Lukk

Les mer...