adibus LaneManagement

Oversikt over hovedelementene for adibus LaneManagement

Hvordan finner bussen riktig kjørefelt på bussterminalen hvis det er plass til flere busser på samme bane?

 

adibus LaneManagement hjelper med prioritering, skilting og styring av bussene på terminaler hvor flere busser deler samme bane.

 

Systemet er spesielt velegnet for kompakte bussterminaler, hvor bussene ikke har noen fast holdeplass.

adibus LaneManagement sikrer at:

 • Rekkefølgen på bussene i banen er korrekt i.f.t. avgangstidspunkt
 • Skiltingen på terminalen angir korrekt perrongnummer
 • Styring av depotene på stasjonen hvor bussene f.eks. har pause
 • Passasjerene får informasjon om hvor bussene står
 • Sjåføren får informasjon om korrekt perrong på sjåførskjerm eller via infoskjermer

 • 1. Bussterminal

 • 2. SERVER

 • 3. BUSs

 • 4. GPS

 • 5. MOBILnettverk

 • 6. SOFTWARE

 

bussterminal

Bussterminalen er utstyrt med sensorer til styring av bussene, sanntidsoppdaterte informasjonsskilt til passasjerene og elektroniske skilter til guiding av bussjåførene på terminalen.

Server

Våre servere prioriterer bussene og sikrer korrekt skilting for passasjerer og bussjåfører.

Buss

Hver buss er utstyrt med sanntidssystem som leverer GPS, prognoser og informasjon til stasjonen om de enkelte bussenes avganger og ankomster. Følgelig får sjåføren informasjon på sjåførterminalen om korrekt perrongnummer før ankomst.

GPS

Bussene har GPS-antenne montert for å angi sin posisjon

Mobile network

Data mellom buss og terminal sendes over mobilnettverket.

Software

Vårt webbaserte system som benyttes av driftspersonale til administrasjon av løsningen.

Hvordan virker det?

 • A) Bussen nærmer seg terminalen og leverer en prognose på sin ankomst via GPS og sanntidssystemet.
 • B) Bussterminalen prioriterer bussen.
 • C) Sjåføren får informasjon om korrekt perrongnummer på sjåførterminalen og i bussen.
 • D) Ved ankomst på bussterminalen vil elektroniske skilter guide sjåføren til korrekt perrongnummer.
 • E) Passasjerene får informasjon på elektroniske skilter på terminalen, slik at de kan finne bussen.
 • F) Skal bussen i depot, guides den dit etter ankomst, og tilbake til bussterminalen igjen for oppsamling av passasjerer før neste rute starter.

Lukk

Les mer...

adibus LaneManagement - Herning Stasjon

Satelittbilde av adibus LaneManagement på Herning Stasjon.

 

Bussene ankommer fra venstre og har utkjøring til høyre. Plassen til venstre er depot for busser som har pause lenger enn 7 minutter.

 

Stasjonen håndterer opptil 1.500 avganger og ankomster i løpet av én dag.

Lukk

Les mer...