ADIBUS TEAM

Henrik Eriksen
Direktør , tekniske løsninger og regnskap

+ 45 41 10 75 75

Brian Stærk Sørensen
Direktør, markedsføring, innhold og reklame

+ 45 20 62 64 68

Svein Kristiansen
Prosjektleder

+47 48 10 15 54

Technical solutions and services
support

+45 50 70 15 85