adibus ChargePlan

Er et verktøy for operatører for å optimere ladingen av sine elektriske kjøretøy 

 

For mer informasjon besøk ChargePlan 

Optimere ladningen

ChargePlan vil optimere ladingen basert på følgende kriterier:   

  • Total effekt tilgjengelig på depotet 
  • Kjøreplan for bussene – start og stopptid 
  • Pris på strøm – basert på dayahead schedule fra Nordpool
  • Optimaliserte ladeplaner basert på ovenstående 

Operatører har potensial til å spare betydelige energikostnader med varierende strømpriser. ChargePlan kommer i forskjellige konfigurasjoner. 

 

 

Lukk

Les mer...

Forskjellige konfigurasjoner

Standard løsning

Det er en "frittstående" løsning uten integrasjon til adibus-produkter. adibus samler inn elektriske FMS/CANbus-data fra kjøretøy – og benytter disse inn i Charge Management Core. Charge Management Core styrer ladeprosessen ved depotets ladepunkter.     

 

Profesjonell

Er basert på en standardløsning med integrasjon til operatørers planleggingssystem som Hastus, NeTEx eller buss AVMS-systemet (ITxPT) for mer nøyaktige turdetaljer. For eksempel forventet SoC pr buss stopp.     

 

Enterprise

Full integrasjon til AdibusLive og andre Adibus-produkter – som depotstyring, kjøreatferd for ytterligere å optimalisere energiforbruket.  

Lukk

Les mer...