adibus optimalisering

Består av verktøy for å optimalisere planlegging og drift av kjøretøy, ved å bruke alle de daglige innsamlede dataene i sanntid og for videre analyse   

Eksempler på områder hvor løsningen har optimaliseringsfunksjonalitet er:

  • Elektrisk ladeoptimering – lading når prisen er lavest   
  • Antall passasjerer i busser  – kan vi spare en ekstra buss i drift    
  • Ruteoptimalisering - kan vi optimalisere ruteplanen ved å bruke sanntidsdata  
  • Kommunikasjon med passasjerer – informer passasjerene automatisk i busser, trikk og tog via app, f.eks. på forsinkelser   
  • Administrasjon av sjåfør – all kommunikasjon med sjåførene f.eks. vaktskifte, ferie mm.   

adibus har et konsekvent fokus på å optimere kundenes drift – vanligvis med et resultat av store besparelser. Vi prøver å få mest mulig ut av de bigdata vi samler inn og sparer unødvendige arbeidskostnader.    

Lukk

Les mer...