Med våre produkter og våre handlinger

ønsker vi å bidra til en bærekraftig fremtid


 

Vi ønsker å støtte en mer bærekraftig utvikling i og utenfor byer ved å tilby innovative IT-systemer som fremmer offentlig transport, inkludert sammenheng med andre transportformer. Vi bidrar blant annet med IT-systemer som:
 

 • Minimerer CO2-utslipp
 • Støtter nye energiformer, inkludert elektrisitet
 • Hjelpe populasjoner med spesielle behov
 • Øker trafikksikkerheten
 • Gjør det mer fordelaktig for passasjerer å bruke offentlig transport
 • Gjør det mer lønnsomt for tilbydere å drive offentlig transport
 • Støtter mobilitet som en tjeneste (MaaS)


Internt i selskapet ønsker vi å optimalisere transportbehovet så mye som mulig.


 

Vi ønsker å redusere energiforbruket og fremme bærekraftige energiformer.

Vi bidrar blant annet med IT-systemer for kollektivtransport og andre installasjoner som:

 

 • Minimerer CO2-utslipp
 • Støtter bærekraftige energiformer
 • Bruker minst mulig energi

 

Internt i selskapet reduserer vi energibehovet gjennom bruk av energieffektive installasjoner samt minimering og effektivisering av kjørebehov.

 

 • Vi ønsker å skape bærekraftig vekst for våre kunder og oss selv gjennom teknologi og innovasjon
 • Våre IT-systemer for offentlig transport bidrar til å fremme folkehelse og bekjempe smittsomme sykdommer
 • På mediesiden inngår vi lukrative avtaler med partnere som ønsker å formidle CSR og bærekraftige budskap

 

Vår vekst må ikke gå på akkord med trivselen og helsen til våre ansatte.
Vi ønsker å ta samfunnsansvar ved å hjelpe unge mennesker og mennesker med spesielle behov inn på arbeidsmarkedet.

 

 • We want to extend the life of products as much as possible, including recycling
 • We require our suppliers to use minimal packaging
 • We require our suppliers to deliver only what we need
 • We develop games that communicate recyclability and waste
 • We primarily want to offer advertising media that leave the smallest possible carbon footprint


We sort our waste and strive to recycle as much as possible.


 

 • I stor grad inngår vi partnerskap på tvers av offentlig og privat sektor
 • Vi samarbeider med utdanningsinstitusjoner i utviklingsprosjekter
 • Vi er ITxPT-sertifisert som fremmer bransjepartnerskap og større brukervennlighet av utstyr