Med våre produkter og våre handlinger

ønsker vi å bidra til en bærekraftig fremtid


 

Vi ønsker å støtte en mer bærekraftig utvikling i og utenfor byer ved å tilby innovative IT-systemer som fremmer offentlig transport, inkludert sammenheng med andre transportformer. Vi bidrar blant annet med IT-systemer som:
 

 • Minimerer CO2-utslipp
 • Støtter nye energiformer, inkludert elektrisitet
 • Hjelpe populasjoner med spesielle behov
 • Øker trafikksikkerheten
 • Gjør det mer fordelaktig for passasjerer å bruke offentlig transport
 • Gjør det mer lønnsomt for tilbydere å drive offentlig transport
 • Støtter mobilitet som en tjeneste (MaaS)


Internt i selskapet ønsker vi å optimalisere transportbehovet så mye som mulig.


 

Vi ønsker å redusere energiforbruket og fremme bærekraftige energiformer.

Vi bidrar blant annet med IT-systemer for kollektivtransport og andre installasjoner som:

 

 • Minimerer CO2-utslipp
 • Støtter bærekraftige energiformer
 • Bruker minst mulig energi

 

Internt i selskapet reduserer vi energibehovet gjennom bruk av energieffektive installasjoner samt minimering og effektivisering av kjørebehov.

 

 • Vi ønsker å skape bærekraftig vekst for våre kunder og oss selv gjennom teknologi og innovasjon
 • Våre IT-systemer for offentlig transport bidrar til å fremme folkehelse og bekjempe smittsomme sykdommer
 • På mediesiden inngår vi lukrative avtaler med partnere som ønsker å formidle CSR og bærekraftige budskap
 • Vi og våre underleverandører skal til enhver tid overholde menneske- og arbeidstakerrettighetene.

 

Vår vekst må ikke gå på akkord med trivselen og helsen til våre ansatte.
Vi ønsker å ta samfunnsansvar ved å hjelpe unge mennesker og mennesker med spesielle behov inn på arbeidsmarkedet.

×

Trivselen og helsen

UN17 mål nr. 3: God helse og velvære og mål nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst» er to viktige fokuspunkter for adibus.
 

Vi gjør vårt beste for å redusere risikoen for negativ innvirkning på menneske- og arbeidsrettigheter i vår produksjon og verdikjede. Vi har et løpende internt fokus på arbeidsplassvurdering via APV og vår interne arbeidsmiljøorganisasjon (AMO). Dette er også en integrert del av vår ISO 9001-sertifisering.
 

Vi forventer at våre leverandører følger FNs prinsipper for menneskerettigheter. Dette er et ultimat krav for å handle med oss.
 

Eventuelle mistanker om brudd på menneskerettighetene fra tredjeparter kontrolleres og handel kanselleres dersom prinsippene ikke overholdes.

 

 • We want to extend the life of products as much as possible, including recycling
 • We require our suppliers to use minimal packaging
 • We require our suppliers to deliver only what we need
 • We develop games that communicate recyclability and waste
 • We primarily want to offer advertising media that leave the smallest possible carbon footprint


We sort our waste and strive to recycle as much as possible.


 

 • I stor grad inngår vi partnerskap på tvers av offentlig og privat sektor
 • Vi samarbeider med utdanningsinstitusjoner i utviklingsprosjekter
 • Vi er ITxPT-sertifisert som fremmer bransjepartnerskap og større brukervennlighet av utstyrRead our SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT: