Produkter

adibus leverer løsninger som forbedrer reiseopplevelsen for passasjerer, samt tilbyr transportoperatører og transportleverandører fordeler på en økonomisk fordelaktig basis.
Se våre produkter nedenfor:

Sanntidssystem

Sanntidssytem er kjernen i effektiv styring og administrasjon av passasjertransport. Dette gir operatør og oppdragsgiver oversikt over alle busser i sanntid. Krever GPS, Sjåførterminal og mobilnett.

 

 

Les mer

Passenger Information System

Informasjon til passasjerene. Rutetabeller, neste stopp, overgangsmuligheter, nyheter, værmelding, reklame etc. 

 

Les mer

Neste Stopp-annonsering

Utifra kjøreplaner og presis GPS-posisjonering, vil adibusLive kunngjøre neste stopp gjennom forhåndsinnspilte lydfiler.

 

 

Les mer

Info Skjermer

Visning av ankomst- og avgangstider med sanntidsoppdateringer av eventuelle avvik.

 

 

 

Les mer

Passasjer Ertelling

APC - Automatisk passasjertelling - Benytter 3D-kamerateknologi med 99% nøyaktighet. Publiserer passasjer antall i sanntid.

 

Les mer

Lane Management

Effektiv og automatisk håndtering av bussterminaler med begrenset plass, der busser får dynamisk plass allokering iht til avgang.

 

Les mer

Destinasjons Skilt

Når bussen/sjåføren har logget på sin tur – tar AdibusLive over kontroll over destinasjons skilter iht til de turer som skal kjøres. (kjøreplan) Når tur er pålogget, skal sjåføren kun fokusere på å kjøre buss.

 

Les mer

Wi-Fi

Gir internett-tilgang til passasjerene via trådløs internett. 

Les mer

Info App

Passasjer-app for smartphone som viser ankomsttider i sanntid, basert på presis GPS-posisjonering og kjøreplansdata, som holder passasjerene oppdaterte til enhver tid. Tilsvarende informasjon kan også vises gjennom nettside.  

 

Les mer

Smart Drive

Basert på innsamlede data fra buss gjennom CAN-Bus, Adibus SmartDrive-løsning vil analysere drifts data i sanntid samt presentere “tips” vedr optimal kjøreadfærd i sanntid på sjåførterminalen.   

Les mer

Sjåfør sikkerhet

Video overvåking internt i buss.

 

Les mer

Charge Plan

Er et verktøy for operatører for å optimere ladingen av elektriske kjøretøy.

 

Les mer

Optimalisering

Består av verktøy for å optimalisere planlegging og drift av busser, trikker og tog.   

 

 

Les mer

Planlegging 

Planleggingsverktøyet er en del av Adibus Live-plattformen, og omtales som Adibus Daily. 

 

 

Les mer

Operation

Er den daglige – 24/7/365 – drift av en operatørs busser, trikk og tog.

 

Les mer

Signal Prioritet

Trafikklysmodulen hjelper bussen med å få "grønn bølge" når den passerer trafikklys.  

 

Les mer

Call/VOIP

Sjåføren kan gjennom en meldingsforespørsel på sjåførterminalen be om oppringning fra driftsentral. Med Voice-over-IP (VOIP), unngår operatøren behov for mobiltelefoner, radio etc.  

 

Les mer

Sjåførterminal

Brukes av sjåfør til å logge på tur. Videre gir den vital informasjon til sjåfør vedr ruten som kjøres, kjøreadfærd, samt antall passasjerer ombord i bussen.

 

 

 

Les mer

Automatisk hastighets-
begrensning 

Adibus ASL gir mulighet til å opprette geofence soner med hastighetsbegrensinger f.eks 30km/t i skole områder.

 

Les mer

Sjåførens App

Sjåførens dagsplan på mobil App. Alltid oppdatert med hans skift, hvilket kjøretøy og når han skal kjøre, og hvilke ruter.

 

Les mer