Produkter

SmartDrive er en ny funksjon knyttet til elbusser som overvåker kjøreadferd i sanntid mens en buss følger en rute. Dette er erstatningen for det gamle ECO drive, som var knyttet til kjøreadferd til dieselbusser.    

Sanntidssystem

Sanntidssytem er kjernen i effektiv styring og administrasjon av passasjertransport. Dette gir operatør og oppdragsgiver oversikt over alle busser i sanntid. Krever GPS, Sjåførterminal og mobilnett.

 

 

Les mer

Passenger Information System

Informasjon til passasjerene. Rutetabeller, neste stopp, overgangsmuligheter, nyheter, værmelding, reklame etc. 

 

Les mer

Neste Stopp-annonsering

Utifra kjøreplaner og presis GPS-posisjonering, vil adibusLive kunngjøre neste stopp gjennom forhåndsinnspilte lydfiler.

 

 

Les mer

Info Skjermer

Visning av ankomst- og avgangstider med sanntidsoppdateringer av eventuelle avvik.

 

 

 

Les mer

Passasjer Ertelling

APC - Automatisk passasjertelling - Benytter 3D-kamerateknologi med 99% nøyaktighet. Publiserer passasjer antall i sanntid.

 

Les mer

Lane Management

Effektiv og automatisk håndtering av bussterminaler med begrenset plass, der busser får dynamisk plass allokering iht til avgang.

 

Les mer

Destinasjons Skilt

Når bussen/sjåføren har logget på sin tur – tar AdibusLive over kontroll over destinasjons skilter iht til de turer som skal kjøres. (kjøreplan) Når tur er pålogget, skal sjåføren kun fokusere på å kjøre buss.

 

Les mer

Wi-Fi

Gir internett-tilgang til passasjerene via trådløs internett. 

Les mer

Info App

Passasjer-app for smartphone som viser ankomsttider i sanntid, basert på presis GPS-posisjonering og kjøreplansdata, som holder passasjerene oppdaterte til enhver tid. Tilsvarende informasjon kan også vises gjennom nettside.  

 

Les mer

Smart Drive

SmartDrive er en ny funksjon knyttet til elbusser som overvåker kjøreadferd i sanntid mens en buss følger en rute. Dette er erstatningen for det gamle ECO drive, som var knyttet til kjøreadferd til dieselbusser.     

Les mer

Sjåfør sikkerhet

Video overvåking internt i buss.

 

Les mer

Charge Plan

Er et verktøy for operatører for å optimere ladingen av elektriske kjøretøy.

 

Les mer

Optimalisering

Består av verktøy for å optimalisere planlegging og drift av busser, trikker og tog.   

 

 

Les mer

Planlegging 

Planleggingsverktøyet er en del av Adibus Live-plattformen, og omtales som Adibus Daily. 

 

 

Les mer

Operation

Er den daglige – 24/7/365 – drift av en operatørs busser, trikk og tog.

 

Les mer

Signal Prioritet

Trafikklysmodulen hjelper bussen med å få "grønn bølge" når den passerer trafikklys.  

 

Les mer

Call/VOIP

Sjåføren kan gjennom en meldingsforespørsel på sjåførterminalen be om oppringning fra driftsentral. Med Voice-over-IP (VOIP), unngår operatøren behov for mobiltelefoner, radio etc.  

 

Les mer

Sjåførterminal

Brukes av sjåfør til å logge på tur. Videre gir den vital informasjon til sjåfør vedr ruten som kjøres, kjøreadfærd, samt antall passasjerer ombord i bussen.

 

 

 

Les mer

Automatisk hastighets-
begrensning 

Adibus ASL gir mulighet til å opprette geofence soner med hastighetsbegrensinger f.eks 30km/t i skole områder.

 

Les mer

Sjåførens App

Sjåførens dagsplan på mobil App. Alltid oppdatert med hans skift, hvilket kjøretøy og når han skal kjøre, og hvilke ruter.

 

Les mer