SISTE NYTT

Mikkel Haurits Lykke hos Adibus

Mikkel Haurits Lykke er en sentral skikkelse hos Adibus, hvor han arbeider som kundestøtte- og servicekonsulent. Med en solid bakgrunn innen IT og en lidenskap for kommunikasjon og digitale medier, bidrar Mikkel betydelig til både kundetilfredshet og selskapets innovative utvikling.

 

Personlig bakgrunn:

33 år gamle Mikkel, bosatt i Hobro med sin kone Tenna og deres to barn, bringer en personlig tilnærming til sitt arbeid som speiler hans familieliv. Med en bachelorgrad i kommunikasjon og digitale medier og fem års erfaring fra Telenor, er Mikkel godt rustet til å møte de teknologiske og kommunikative utfordringene i sin nåværende stilling.

 

Profesjonelle roller og ansvarsområder:

Hos Adibus har Mikkel ansvaret for å støtte og lære opp kundene i bruk av selskapets systemer. Hans hverdag er en blanding av kontorarbeid og feltarbeid, noe som gir ham en variert arbeidsdag. Han er kjent for sin evne til å formidle komplekse tekniske informasjoner på en forståelig måte, noe som gjør ham til en verdifull instruktør og rådgiver.

 

Innovasjon og samarbeid:

Mikkel trives i Adibus' innovative miljø og samarbeider tett med utviklingsavdelingen for å forbedre og tilpasse løsningene til kundenes behov. Denne interaksjonen sikrer at løsningene ikke bare oppfyller, men overgår kundenes forventninger, noe som igjen øker deres tilfredshet og forbedrer selskapets rykte.

 

Kundetilfredshet og resultater:

Mikkel spiller en nøkkelrolle i å oppnå høye kundetilfredshetsscorer, spesielt når det gjelder kompetanse, innovasjon, profesjonalitet og service. Hans bidrag til selskapets suksess fremheves i kundetilfredshetsundersøkelser, hvor kundene roser hans faglige dyktighet og omhyggelige støtte.

 

Betydning for selskapet:

Mikkel ser Adibus som en ledende innovatør innen driftssikre IT-løsninger som er avgjørende for offentlig transport. Han understreker viktigheten av selskapets høye oppetid og pålitelige dataleveranser, som er kritiske for at kundene kan drive og utvikle sin virksomhet.

 

Mikkel Harrits Lykke representerer kjernen i Adibus' verdier - innovasjon, pålitelighet og fremragende kundeservice. Hans daglige innsats og faglige dyktighet spiller en avgjørende rolle i selskapets suksess og kundetilfredshet, noe som gjør ham til en uunnværlig del av teamet.

 

Dette portrettet av Mikkel viser ikke bare hans faglige kvalifikasjoner og bidrag til Adibus, men også hvordan enkeltpersoners lidenskap og engasjement kan forme et selskaps ansikt utad og internt.Se vårt nyhetsarkiv