SISTE NYTT

EU skjerper CO2-standardene for tunge kjøretøy – ChargePlan hjelper overgangen

Den 13. mai 2024 vedtok Europaparlamentet nye utslippsstandarder for tunge kjøretøy. De oppdaterte forskriftene vil ytterligere redusere CO2-utslipp fra veitransport og vil innføre nye fremtidige mål.

De nye reglene opprettholder det nåværende 2025-målet, som for tiden er satt til en 15% reduksjon i utslipp for tunge lastebiler over 16 tonn. I tråd med EUs klimamål for 2030 og utover, fastsetter reguleringen følgende nye mål:

 

  • 45% reduksjon i utslipp innen 2030 (økt fra 30%)
  • 65% reduksjon i utslipp innen 2035
  • 90% reduksjon i utslipp innen 2040

Disse målene vil gjelde for mellomstore lastebiler, tunge lastebiler over 7,5 tonn, og busser (inkludert bybusser) og tilsvarende kommersielle kjøretøy fra og med 2035. De nye reglene introduserer et mål om 100% nullutslipp for nye bybusser senest innen 2035 med et mellomliggende mål på 90% for denne kategorien innen 2030.

 

Intelligent lading av kjøretøy kan redusere CO2-utslipp betydelig

Det er ikke bare overgangen fra fossilt drivstoff til elektrisitet for kjøretøy som utgjør en forskjell i reduksjonen av CO2. Dessverre er ikke elektrisitet alltid grønn. Å flytte elektrisk lading fra tider med høy etterspørsel til tider med lav etterspørsel kan ha en betydelig innvirkning på CO2-utslipp. Den eksakte mengden CO2 som kan spares, avhenger imidlertid av flere faktorer, inkludert sammensetningen av energikilder i strømnettet og effektiviteten i det elektriske systemet.

 

Her er en oversikt over de viktigste aspektene:

 

  • Sammensetning av energikilder: I perioder med lav etterspørsel brukes det ofte mer energi fra fornybare kilder som vind og sol, ettersom etterspørselen etter energi fra fossile brensler reduseres. I perioder med høy etterspørsel kan strømnettet imidlertid være mer avhengig av fossile brensler, som slipper ut mer CO2 under forbrenning.
  • Redusert topplast: Ved å unngå lading i perioder med topplast, kan behovet for å starte opp flere kraftverk som ofte drives av mer CO2-intensive energikilder som kull eller gass, reduseres.
  • Energieffektivitet: Den totale effektiviteten i systemet kan også forbedres når lasten fordeles jevnere gjennom dagen. Dette kan redusere totale CO2-utslipp, ettersom mindre energi går tapt i overføring og distribusjon.

 

For å anslå hvor mye CO2 som kan spares ved å flytte ladingen, er det viktig å kjenne til den spesifikke energimiksen og lastprofilen til det relevante strømnettet. Med ChargePlan kan vi automatisere ladingen din slik at den skjer når strømmen er "grønnest", og samtidig tilby deg betydelige besparelser. Dermed er det en klar vinn-vinn for både økonomien din og miljøet.

 

Med ChargePlan får du full oversikt over ladingen din samt dine økonomiske og CO2-besparelser. ChargePlan er helt uavhengig av hvilken ladeløsningsleverandør du bruker.

 

Er du nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med å spare penger og bidra til å redusere CO2-utslipp? Kontakt Svend Aage Færch Nielsen på +45 22 68 34 26 eller på e-post: sfn@charge-plan.comSe vårt nyhetsarkiv