SISTE NYTT

Adibus har gjennomført ITxPT-sertifisering for å sikre første leveranser i 2021

Adibus har nå som en av få europeiske leverandører oppnådd ITxPT-sertifisering for et komplett sett med ITxPT-tjenester, og er i gang med leveranser til de første kundene på 125 busser som vil være i drift innen utgangen av dette året.

 

Adibus ITxPT-tjenestemodul er modulbasert, slik at kunden kan velge ala-carte for hvilke tjenester de vil abonnere på, eller velge hele settet med ITxPT-tjenester.

 

ITxPT-spesifikasjonene er ment som en felles spesifikasjon for IT-leverandører i kollektivtransportindustrien, slik at operatører og trafikkselskap fritt skal kunne velge forskjellige leverandører, ettersom interoperabiliteten mellom systemer / leverandører er sikret gjennom denne standarden.

 

Vi ser nå at ITxPT blir mer og mer utbredt over hele Europa, og til og med i oversjøiske markeder. I noen land, for eksempel her i Norge, har ITxPT gjennom de seneste år vært obligatorisk/krav.

 

Ettersom Adibus nå får bestillinger om å levere systemer basert på ITxPT, var det et naturlig skritt for oss å gjennomgå sertifiseringsprosessen, som nå er bestått.

 

Innføringen av ITxPT har også gjort det lettere for industrien å innføre felles tjenestekvalitets krav på leveranser av transport tjenester. Dette blir ofte brukt som insentiv ordninger mot operatører om tjenestekvalitets kravene oppfylles. Og også motsatt (Gebyrer) hvis operatør ikke klarer å levere tilstrekkelig tjenestekvalitet.

 

ITxPT er en åpen standard med standardiserte grensesnitt for utveksling av data mellom IT-systemer i offentlig transport.

 

"Adibus har de siste 10 årene implementert løsninger på åpne standarder, så det å ta det siste trinnet for ITxPT-sertifiseringen var et veldig naturlig skritt for oss", sier Henrik Eriksen, teknisk direktør i Adibus.

 Se vårt nyhetsarkiv